Připravíme důstojné rozloučení s Vašimi bližními

Potkala Vás rána nečekaného odchodu milovaného člověka na druhý břeh řeky Styx? Doufáme, že naše pomoc Vám bude adekvátním přispěním ke zdolání tíživé situace. Najděte si dostupné informace na našich stránkách a kontaktujte zařízení pohřební služba Praha, abyste zařídili odvoz zemřelého, parte, smuteční obřad, kytice a věnce, potisk stuh a šerp, obřadní síň, vybrali hudební skladby i způsob pohřbení. Proškolení zaměstnanci poskytnou pozůstalým rovněž cenné instrukce, jak postupovat při jednání s úřady. V případě, že si to okolnosti žádají, jsme schopni zajistit převoz rakve do zahraničí. Nevyhnutelnost osudu nás bohužel postaví do nevítané role pozůstalého. Neváhejte ani vteřinu a využijte ohleduplnou pomocnou ruku, kterou Vám v nouzi poskytnou zaměstnanci, kteří disponují dobrým vkusem.

Pohřební služba Praha pomáhá bez časového omezení

Pohřební služba Praha je naprosto kompetentní zařídit vše potřebné, co souvisí s přípravou pohřebního obřadu. Kontaktujte některou z poboček v kteroukoliv denní i noční hodinu. Přišli jste o milovanou osobu. My se snažíme udělat vše, aby okolnosti byly pro Vás snazší. Seriózní přístup je zaručen. Než přijmete kondolence smutečních hostů, je vhodné patřičně vypravit okázalejší obřad, či rozloučení soukromějšího charakteru. Cítíte smutek, nepřekonatelný žal, bolest nad ztrátou milované osoby. Ponechejte vše kolem smutečního obřadu v bezchybné režii, kterou vykoná pohřební služba Praha. Naši zaměstnanci se za dlouhá léta zkušeností naučili rozpoznat estetickou hodnotu a garantují Vám, že nedojde k žádnému faux pais, které by narušilo důstojný průběh smutečního obřadu, a znemožnilo tím náležité rozloučení s bližním.