Soutěž jim velmi pomohla

Zviditelnit jejich firmu jim velmi pomohla kolekce dámského oblečení, kterou Jindra vymyslela a která se úplnou náhodou stala součástí televizní soutěže.  Náhodou proto, že její nejlepší kamarádka měla tatínka televizního moderátora a na něm byl výběr místa, ze kterého by mohly dívky vybírat po dobu svého soutěžního klání. Firma strmě stoupala a bylo jasné, že po téhle reklamně, kterou si ani nedokázala představit, bude všechno jinak.

Andrea dostala příležitost

Andrea dostala nabídku psát do časopisu o dámském oblečení.  Byla velmi šťastná a doufala, že si jejích článků všimne šéfredaktor, potažmo některý jiný významný novinář, který by jí dal šanci pracovat na něčem úplně jiném, něčem, co by jí skýtalo více možností projevit své city. Po roce, kdy si už začínala myslet, že se stáhne, že se začne věnovat něčemu úplně jinému a také že zřejmě nemá dostatek kreativity a schopností, dostala svou šanci.